Business Visa

วีซ่าธุรกิจ สหรัฐอเมริกา

นักธุรกิจไทยจะเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยใช้วีซ่า บี1 หรือวีซ่าสำหรับผู้ติดต่อทางธุรกิจ ในทางปฏิบัติ วีซ่าเหล่านี้จะออกให้พร้อมกันกับวีซ่า บี2 หรือผู้มาติดต่อเพื่อความบันเทิงเริงใจ (วีซ่าท่องเที่ยว) การปฏิบัติเช่นนี้หมายความว่า ถ้าผู้สมัครมีวีซ่าท่องเที่ยวอันเก่า อาจจะใช้วีซ่านั้นสำหรับแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจได้ โดยปกติแล้วการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐมักจะไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นขอวีซ่าขาเข้าแบบนี้ทุกคนถ้าผู้สมัครมีความประสงค์จะเดินไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาไม่ถึงสามเดือน รายละเอียดสำหรับผู้ที่มาภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าจะเป็นไปตามด้านล่างนี้

กิจกรรมที่อนุญาตให้ทำได้ภายใต้วีซ่า บี-1:

 • การดำเนินการประชุมและเจรจา
 • การสำรวจยอดขาย และการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนหรือการซื้อ
 • ทำการลงทุนหรือการซื้อ
 • เข้าร่วมประชุม และมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างเต็มที่
 • สัมภาษณ์ และว่าจ้างงานพนักงาน
 • ทำการวิจัย

โดยทั่วไปแล้วผู้ที่เดินทางเข้าด้วยวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าได้ 6 เดือน (สูงสุดที่สามารถอนุญาตได้คือหนึ่งปี) ผู้สมัครอาจจะได้รับการขยายระยะเวลาได้อีก 6 เดือน ตราบใดที่ผู้สมัครยังคงรักษาสถานะผู้มาเยือนได้ และต้องมีเหตุผลที่ดีด้วยเช่นกัน บางครั้งก็เป็นไปได้ที่ผู้สมัครจะได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะไปเป็นวีซ่าระยะยาวของประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้มาเยือน ตราบใดที่ผู้สมัครได้ติดต่อกับทางสถานทูตสหรัฐ หรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับของความเป็นไปได้นี้ก่อน หรือไม่มีเจตนาอุปาทานที่จะทำเช่นนั้น

ประเภทของวีซ่านี้ควรสมัครทำที่สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพ/เชียงใหม่ การสมัครทำในประเทศอื่นๆมักจะมีเสี่ยงสูงที่จะถูกปฏิเสธ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการถูกปฏิเสธในการขอวีซ่า B1/B2 คือการแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับประเทศของเขาในด้านสังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว ที่ไม่เพียงพอ หลักฐานนี้จะรับประกันว่าผู้สมัครจะกลับสู่ประเทศของเขาหลังการเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้มาเยือน

วีซ่า B-1 มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่มีเหตุจำเป็น เช่น การเข้าร่วมการประชุม, การรับคำปรึกษา, การเข้าร่วมเจรจา, ทำการสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตและตั้งอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และการทำวิจัยสำหรับการเปิดธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา (เช่นการหาหรือเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน) คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ หรือดำเนินการให้บริการใดๆ ที่ถือได้ว่าเป็นการรับจ้างงานในท้องถิ่นภายในประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งที่ถือว่าเป็นการจ้างงานในท้องถิ่นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกรณี แต่โดยทั่วๆ ไปแล้ว กิจกรรมที่คุณดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องเชื่อมโยงโดยตรงและเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณในต่างประเทศ

ถ้าคุณมาหาเงินทุนสำหรับธุรกิจใหม่ หลังจากที่คุณได้เงินทุนนั้นแล้วคุณไม่สามารถคงอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่เริ่มดำเนินการหรือจัดการธุรกิจ เว้นแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนสถานะเป็นอีกประเภทที่ให้อำนาจในการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติและหลักของการออกวีซ่า

 1. วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาควรจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ และเจาะจงช่วงเวลา
 2. วัตถุประสงค์ของการเดินทางจะต้องเป็นเพื่อการทำธุรกิจเท่านั้น
 3. จะต้องไม่ทำการรับจ้างงาน หรือรับเงินเดือนในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณจะต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเข้าพักในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้คุณยังจะต้องแสดงให้เห็นถึงถิ่นที่อยู่ของคุณนอกสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน คุณจะต้องมีความตั้งใจที่จะไม่ละทิ้งที่อยู่นั้น และความสัมพันธ์อื่นๆ ที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะกลับต่างประเทศหลังการมาเยือนสหรัฐอเมริกา

การช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่า

 1. มีผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบพิจารณากรณีของคุณ และให้คำแนะนำในการดำเนินการ
 2. การรับพิจารณา และยื่นเอกสารขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวออนไลน์ที่ครบถ้วน
 3. มีรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของวีซ่า
 4. การนัดเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา
 5. การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด และให้คำแนะนำก่อนการสัมภาษณ์
 6. มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

ระยะเวลาทำการ

10 วันทำการ

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา