Visitor Visa

วีซ่าท่องเที่ยว สหรัฐอเมริกา

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ชั่วคราว เช่น การท่องเที่ยว (หมวดหมู่ บี-2) ธุรกิจ/การแพทย์ (หมวดหมู่ บี-1) ประการแรกจะต้องได้รับวีซ่าจากทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ หรือเชียงใหม่ ประเภทที่กล่าวถึงอยู่ภายใต้ประเภทคนอยู่ชั่วคราว หมวดหมู่ของวีซ่านี้เป็นเพียงสำหรับการเยี่ยมเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงชั่วคราว และสามารถออกให้โดยทางสถานทูตสำหรับระยะเวลา 3 เดือน (เข้าครั้งเดียว) 10 ปี (เข้าหลายครั้ง) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง การจ้างงานเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดสำหรับวีซ่าประเภทนี้

ผู้ที่สมัครขอใช้วีซ่าประเภทนี้จะต้องให้หลักฐานและข้อมูลอย่างเพียงพอว่าวัตถุประสงค์ของเขาในการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น และเขาจะเดินทางกลับยังประเทศบ้านเกิดอย่างแน่นอน ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศบ้านเกิดของพวกเขา เพื่อที่จะสามารถพิสูจน์ถึงเหตุผลในการเดินทางกลับมาของพวกเขา

สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะทำการพิจารณาผู้สมัครแต่ละท่าน แต่จะมีบางปัจจัยบวกที่สามารถมีอิทธิพลต่อผลของการตัดสินใจของตัววีซ่า เช่น:

  1. สถานะการจ้างงานก่อนหน้าและปัจจุบัน
  2. ประวัติการเดินทางบ่อย
  3. การเงินที่มั่นคงเพื่อรองรับการเดินทางของพวกเขา

ขั้นตอนการสมัครและการให้ความช่วยเหลือ

  1. มีผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบพิจารณากรณีของคุณ และให้คำแนะนำในการดำเนินการ
  2. การรับพิจารณา และยื่นเอกสารขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวออนไลน์ที่ครบถ้วน
  3. การนัดเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา
  4. การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด และให้คำแนะนำก่อนการสัมภาษณ์
  5. มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของกระบวนการมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

ระยะเวลาทำการ

เวลารอสัมภาษณ์วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร: 3 วันทำการ

พร้อมที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือยัง

หากคุณพร้อมที่จะออกเดินทาง ติดต่อเรา
และเราจะช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา